Fyra nya medarbetare till Diplomat!

Diplomat Communications fortsätter att växa och rekryterar fyra nya medarbetare. Frida Granath och Maria Ricksten ansluter som Associates, och Henrik Hedlund och Louise Bjerrek ansluter som Junior Associates inom ramen för Diplomats traineeprogram 2022/2023.

Maria Ricksten, Associate, har tidigare erfarenhet av att jobba som konsult inom strategisk policyutveckling på det europeiska konsultföretaget Technopolis Group. I sin konsultroll har Maria jobbat med att bistå offentliga beslutsfattare med evidensbaserade underlag för policyutveckling inom forskning och innovation (FoI), hållbar samhällsbyggnad, kompetensförsörjning- och arbetsmarknadsfrågor samt digital transformation. Hon har tidigare arbetat som konsult åt bland annat Vinnova, Tillväxtverket och EU-kommissionen. Maria har en masterexamen i statsvetenskap med inriktning inom European Affairs och EU-rätt. Hon har även en pol.kand i statsvetenskap och nationalekonomi.

Frida Granath, Associate, kommer närmast från ett företag inom säkerhetsbranschen där hon arbetat som analytiker. Tidigare har hon arbetat inom den politiska sfären, bland annat som pressekreterare vid tankesmedjan Frivärld och som trainee för Moderaterna i Europaparlamentet. Frida har även varit praktikant vid UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien.  Hon har en master i Rysslands- och Eurasienstudier från Uppsala universitet samt en kandidatexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Henrik Hedlund, Junior Associate, har två masterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet respektive Ludwig-Maxmillians Universitet i München. Han har en kandidatexamen från Lunds universitet i utvecklingsstudier och statsvetenskap. Han har även gjort praktik på Sveriges generalkonsulat i Hongkong och arbetat med research på Swedish center for China Studies.

Louise Bjerrek, Junior Associate, har en master i handelsrätt från Lunds universitet och en kandidatexamen i juridik från Örebro universitet. Hon har tidigare gjort praktik på Nordea och Öhman.

Diplomat Communications startade 2003 och är en ledande strategisk kommunikationsrådgivare i Sverige. Byrån hjälper företag och organisationer att bygga förtroendefulla relationer, driva förändring internt och i omvärlden samt att förebygga och hantera affärsrisker. Diplomat Communications verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, finansmarknader och media och har ett fullt integrerat erbjudande – från strategisk expertis till kreativ aktivering.