Diplomats traineeprogram – åtta månader in vs fyra år senare

Hej Malin och Nicolas! Ni har båda gått Diplomats traineeprogram, men med några års mellanrum. Vad tar ni med båda med er från programmet?

”Jag ser tillbaka på traineeprogrammet som en bra rivstart på karriären och en fantastisk möjlighet att få testa på att jobba inom flera olika kommunikationsdiscipliner, tillsammans med väldigt smarta kollegor. Det är högt tempo men alltid utrymme för kul på vägen”, säger Malin Olsson, som gick traineeprogrammet 2019/2020 och idag arbetar som Manager på byrån.

”Traineeprogrammet har gett mig mycket god insyn i hur näringslivet och politiken fungerar. Det finns en stor variation i arbetsuppgifterna som trainee. Ett talande exempel från i höstas var när jag plötsligt fick i uppgift att på mycket kort tid läsa och recensera en roman, där en kund hade nämnts”, berättar Nicolas Jendi som går traineeprogrammet 2023/2024.

Nicolas, hur upplevde du övergången från studier till arbetsliv?

”Den kanske största skillnaden är att man alltid jobbar i grupp, men även att leveransen alltid är viktigare än själva processen, vilket är stor skillnad från universitetet där metoden ofta är ett självändamål. Jag tycker det är roligt att tillsammans hitta lösningar på problem där det inte riktigt finns ett facit”.

Känner du att du haft användning av din utbildning?

”Absolut, som trainee jobbar jag främst med att ta fram olika underlag till projekt, som kräver att jag hittar, förstår och sammanställer information. Jag har haft särskild användning av min utbildning i nationalekonomi. I projekten förenar jag mina tekniska kunskaper med den mer övergripande samhällsanalysen, vilken all strategisk kommunikation bygger på”, säger Nicolas.

Malin, idag är du specialiserad inom finansiell kommunikation, var det ett område du vill rikta in dig på när du började?

”Nej, om jag ska vara ärlig var jag ganska ointresserad av finansiell kommunikation när jag började. Det verkade läskigt och annat lockade mer, men som ny har man ingen aning om vad man kommer gilla att jobba med förrän man testat. Det är en av traineeprogrammets styrkor, att man får testa på olika områden inom strategisk kommunikation”.

Hur upplever du arbetet som konsult idag jämfört med när du började?

”Diplomat är fortfarande en sammansvetsad arbetsplats där alla känner varandra och hjälps åt, vilket jag verkligen gillar. Sedan jobbar jag såklart inte med exakt samma projekt eller frågor som för fem år sedan, och jag har också en annorlunda roll som projektledare än som trainee”.

På snart fem år har du gått från trainee till manager – vilken roll spelade traineeprogrammet för din utveckling på byrån?

”Det är en styrka att kliva in som junior. Ju längre man jobbar desto bättre förståelse får man för teamen och vad respektive teammedlem har för roll. Man får helt enkelt bättre koll på hela arbetsprocessen, från idé till slutleverans, och blir en bättre rådgivare när man börjar som junior och succesivt får mer seniora roller i projekten”.

Nicolas, har du några medskick till de som är intresserade av att söka Diplomats traineeprogram?

”Jag tycker att alla som är intresserade av hur det svenska samhället fungerar, utvecklas och förändras bör söka till traineeprogrammet. Kort sagt: gillar man att tänka i termer av budskap och paketering och vill arbeta i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, finansmarknader och media, bör man definitivt söka sig till oss”.