Diplomat flyttar fram positionerna

Diplomat Communications fortsatte att flytta fram positionerna under 2023. Byrån ökade intäkten med 13 procent till 54 miljoner kronor, den högsta årsintäkten hittills. Diplomat fick förtroendet i flera nya strategiska uppdrag under året och var bland annat rådgivare i svenska industri- och energisatsningar samt i stora transformationsprocesser. Inom strategisk finansiell kommunikation har Diplomat också tagit en ledande position i Sverige. Byrån har bland annat varit rådgivare i den största börsnoteringsprocessen, den mest komplexa rekonstruktionsprocessen och det största publika uppköpserbjudandet i Sverige under det senaste året.

”Diplomat bygger verksamheten långsiktigt för att vara den bästa strategiska kommunikationsbyrån med de vassaste medarbetarna på marknaden. Våra uppdrag och vår stabila utveckling under 2023 visar att vi gör framsteg på den resan. Vi är väl positionerade för att fortsätta vinna uppdrag som ställer höga krav på strategisk expertis, erfarenhet och kreativitet”, säger Klas Landelius, vd för Diplomat Communications.

Diplomat Communications är en ledande strategisk kommunikationsrådgivare i Sverige. Byrån hjälper företag och organisationer att bygga förtroendefulla relationer, driva förändring internt och i omvärlden samt att förebygga och hantera affärsrisker. Diplomat Communications verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, finansmarknader och media och har ett fullt integrerat erbjudande – från strategisk expertis till kreativ aktivering.