Diplomat förstärker inom hållbarhet

Emelie Brundin, hållbarhetsexpert från JM med lång erfarenhet av bland annat hållbarhetsrapportering, klimatberäkningar, bedömning av klimatrelaterade risker och social hållbarhet, ansluter till Diplomat Communications.

  • Vi ser en fortsatt växande efterfrågan på hållbarhetsexpertis, särskilt hos börsnoterade bolag som är i full gång med förberedelserna inför EU:s nya direktiv CSRD. Emelie blir en viktig del av vårt erbjudande och i våra projektteam framåt med sina gedigna erfarenheter av de centrala hållbarhetsramverken, säger Klas Landelius, VD på Diplomat Communications.  
  • Jag ser verkligen fram emot att bli en del av en växande och strategiskt tung byrå som Diplomat, och att få bidra med mina erfarenheter av att utveckla styrning, uppföljning och rapportering på hållbarhetsområdet, säger Emelie Brundin, ny manager på Diplomat Communications.

Diplomat Communications startade 2003 och är en ledande strategisk kommunikationsrådgivare i Sverige. Byrån hjälper företag och organisationer att bygga förtroendefulla relationer, driva förändring internt och i omvärlden samt att förebygga och hantera affärsrisker. Diplomat Communications verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, finansmarknader och media och har ett fullt integrerat erbjudande – från strategisk expertis till kreativ aktivering.