Fem nya förstärker Diplomat Communications

Diplomat Communications har rekryterat Harald Eiken, Elin Ingves, Mathilda Jarlinger och Gustaf Palmér till bolagets trainee-program under hösten. Samtidigt förstärks byråns kompetens inom digital strategi och analys.

Simon Dorrian har anställts som digital strateg. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala Universitet och har studerat till digital strateg på Berghs School of Communication. Simon har tidigare arbetat på Skolverket och på Utrikesdepartementet, och ska främst hjälpa Diplomats kunder med digitala kommunikationsstrategier.

– Diplomat Communications erbjuder en kreativ miljö, med högt i tak, där jag får jobba nära politiken. Byrån är ledande när det gäller den kombinationen, och jag hoppas utveckla nya sätt att arbeta digitalt inom Public Affairs, där det finns stora behov idag, säger Simon Dorrian.

Byråns trainee-satsning har funnits sedan våren 2011, och löper i två omgångar per år. Programmet är avlönat och intresset är stort, med många sökande varje gång.

– Det är mycket roligt att vi denna gång har fått förstärkning av fyra trainees, och att vi fortsätter vara en av branschens mest attraktiva arbetsplatser, säger Sonja Rasin, VD på Diplomat Communications.

Harald Eiken är 24 år och har en kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet, där han också har studerat statsvetenskap och ekonomisk historia. Han har jobbat i Europaparlamentet hos Gunnar Hökmark, och har ett politiskt förflutet inom MUF. I höst är han en av fyra trainees hos Diplomat.

– Den här branschen kombinerar mycket av det jag är intresserad av, såsom politik och samhällsfrågor i privat sektor. Jag ser fram emot att få analysera hur bolag lyckas positionera sig på marknaden gentemot både medier och allmänheten, och jag hoppas få en bra förståelse för såväl Corporate Communications som IR, säger Harald Eiken.

Elin Ingves är 26 år och har två examina från Handels i Göteborg; i företagsekonomi med inriktning management, och i International Business and Trade, där hennes arbete kring lokalt nätverkande inom vinindustrin, i Sydafrika fick pris för bästa mastersuppsats.

Elin har också studerat i Montreal, Kanada och på Columbia University i New York. Parallellt med studierna har Elin arbetat på First Hotels och på Swedbank.

– Jag har tidigare fokuserat på företags olika strategier och styre; nu är det spännande att få en förståelse även för kommunikationsaspekten. Diplomat har en komplett och professionell profil och jag ser fram emot att få jobba dynamiskt i processer där man följer kunden, säger Elin Ingves.

Mathilda Jarlinger är 26 år och har en kandidatexamen i statskunskap från Uppsala Universitet, och en masterexamen i Management från Stockholms universitet. Hon har studerat psykologi och mänskliga rättigheter i Australien, arbetat med hållbarhetsstrategi på Swedbank samt gjort praktik inom socialt entreprenörskap på SIDA.

– Konsultyrket är varierande och det känns väldigt spännande att få vara med och hjälpa företag med deras kommunikationsutmaningar. På Diplomat hoppas jag få en riktig utmaning i att utveckla min kompetens inom området, säger Mathilda Jarlinger.

Gustaf Palmér är 27 år och har en magisterexamen i analys av ekonomi och organisation från Uppsala Universitet, samt en kandidatexamen i ekonomisk geografi med nationalekonomi som biämne. Han har arbetat på Swedbank och varit sommarsmed på tankesmedjan Timbro, och dessutom tidigare provat konsultjobbet vid en mindre PA-byrå i Malmö.

– Diplomat Communications är mångfacetterat och har ett erbjudande där jag får arbeta inom alla mina intresseområden politik, ekonomi och finans. Det känns som en byrå i framkant med ett bra externt anseende, och jag hoppas lära mig mycket, säger Gustaf Palmér.