Diplomatgruppen kraftsamlar inom kreativ marknadskommunikation

Diplomatgruppen fortsätter att växa, under 2018 med 80 procent. Nu går tre av gruppens verksamheter inom marknads-kommunikation samman och bildar en av landets större kreativa kommunikationsbyråer, under varumärket Strateg. Det nya Strateg får cirka 70 medarbetare. Målsättningen är att utveckla en ledande kreativ byrå till framtidens marknadsavdelningar.

Sedan starten 2003 har Diplomatgruppen utvecklats till ett av Sveriges ledande företag inom kommunikationsrådgivning. 2018 har gruppen inlett flera nya kundsamarbeten och utvecklat befintliga. Nettoomsättningen ökade till 165 (90) MSEK. Byråintäkten ökade med 80 procent till 115 (65) MSEK. Tillväxten drevs av förvärvet av Strateg, etableringen av Content Marketingbyrån Tale och stark organisk tillväxt i befintliga verksamhetsområden inom företags- och marknadskommunikation. Per den 31 december 2018 engagerade Diplomatgruppen cirka 100 medarbetare.

Diplomatgruppen har intagit en ledande position inom strategisk företagskommunikation i Sverige. Nu kraftsamlar gruppen för att också utveckla en ledande byrå inom inom kreativ kommunikation. Varumärkesbyrån YouMe Agency, digitala design- och strategibyrån Repeat Studio och Strateg, går samman och bildar en ny byrå under varumärket Strateg. Med sina 70 medarbetare i Stockholm och Örebro blir det nya Strateg en av landets större kreativa kommunikationsbyråer.

– Diplomatgruppen har utvecklat ett av marknadens mest progressiva och dynamiska erbjudanden inom kommunikations-rådgivning. Våra kunders utmaningar ställer ökade krav på bred förmåga och många olika typer av kompetenser i samverkan. Ett naturligt steg för oss är därför att både bygga vidare på vår starka position som en ledande rådgivare inom strategisk företagskommunikation, och ytterligare förstärka vårt erbjudande inom kreativ kommunikation genom att kraftsamla våra kompetenser inom området, säger Oscar Hyléen, VD för Diplomatgruppen.

Det nya Strateg blir en av Sveriges större kreativa byråer, med ett heltäckande erbjudande för att kunna stödja kunder med utveckling av varumärke, kundupplevelser och försäljning i en digitaliserad och automatiserad miljö. Bland byråns kunder återfinns bland annat Telia Company, KFO, Actic, Rädda Barnen, Epiroc, Ford, Holmen, Swecon, Loomis, SOS Alarm och Svensk Bilprovning.

– Vår målsättning är att bli en ledande kreativ kommunikationspartner till förändringsbenägna marknadsavdelningar. Samgåendet mellan YouMe, Repeat och Strateg skapar fantastiska förutsättningar för oss att möta våra kunders behov och utmaningar. Vi ser oss som en långsiktig partner som driver förändring i samverkan med våra kunder. Det innebär ett ständigt nytänkande kring arbetssätt och förmågan att kombinera strategisk höjd med kreativa idéer och digital innovations- och genomförandekraft. Det är så vi utvecklar upplevelser och kommunikation som förflyttar våra uppdragsgivares affärer och varumärken, säger Fredrik Vannestål, VD i Strateg.

Vid sidan av Strateg består Diplomatgruppen av Diplomat Communications, en marknadsledande rådgivare inom Public Affairs, Corporate Communications och finansiell kommunikation, samt Content Marketingbyrån Tale som startades 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Oscar Hyléen, CEO & Partner Diplomatgruppen, tel: +46 709 23 59 25, oscar.hyleen@diplomatcom.com

Fredrik Vannestål, VD & Partner Strateg, tel: +46 701 84 44 21, fredrik.vannestal@strateg.se

Diplomatgruppen grundades 2003 och är en av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare. Gruppen erbjuder strategisk rådgivning och operativa insatser inom kommunikation. Verksamheten bedrivs i tre operativa verksamheter och varumärken: Diplomat Communications, en ledande rådgivare inom Public Affairs, Corporate Communications och finansiell kommunikation, Strateg, en kreativt inriktad kommunikationsbyrå samt Content Marketingbyrån Tale.