20 år av rådgivning och företagsbyggande

Den 1 oktober 2023 är det 20 år sedan Diplomat startade. Det har varit en resa i många dimensioner: Diplomat har funnits på fyra adresser i Stockholm och även haft ett kontor i Bryssel under de tjugo åren. Sju dotterbolag har startats, i några fall lagts ner eller avyttrats men oftast vuxit och integrerats.

Idag består Diplomatgruppen av Tale Content och Diplomat Communications, två nära samverkande företag byggda på 20 års erfarenhet av kunders utmaningar, ekonomiska skiften och samhällsförändringar. 

Under tjugo år har många talanger hunnit vara verksamma inom Diplomat. Listan över tidigare medarbetare och rådgivare är idag över 100 namn stark och innefattar VD:ar, före detta ministrar, partiledare och riksdagsledamöter. En del har kommit till Diplomat efter en lång och meriterande karriär, andra har haft Diplomat som en språngbräda och gått vidare till ledande positioner i politik och näringsliv. Idag finns såväl kommunikationsdirektörer, politiska rådgivare som eldsjälar i den ideella sektorn som tillbringat några formativa år på Diplomat.

Karaktären på uppdragen har skiftat, delvis beroende på omvärldsförändringar, samhällsekonomisk utveckling och tekniksprång. Men i grunden är det samma sak vi gör: strategiskt operativ kommunikationsrådgivning. Våra kunder har till största delen varit privata företag, ofta stora och alltid i någon form av förändring. De branscher där Diplomat verkar präglas ofta av politisk styrning, omvälvande avregleringar eller finansiella utmaningar och möjligheter. Börsnoteringar, kriser, varumärkesförflyttningar och stora politiska förändringar är några av de skeenden som Diplomat agerar rådgivare i.

När Diplomat startade år 2003 var de traditionella medierna fortfarande dominerande i samhällsdebatten. Sociala medier låg några år bort. Sverige befann sig i återhämtning efter IT-yran och börskraschen 2001, men runt hörnet väntade några år av stark tillväxt och framtidstro.

Diplomat växte så snabbt åren 2004-2007 att det blev ett Gasellföretag. Lärdomarna från dotcom-kraschen fanns dock med, tillväxten byggdes på stabila intäkter och den globala finanskrisen 2008 påverkade knappt Diplomat, tvärtom så blev 2009 ett av bolagets bästa år.

När ekonomin tog fart på riktigt igen och globaliseringen accelererade tog även Diplomatgruppen fart. Under åren 2013-2020 startades dotterbolag i gränslandet digitalisering, marknadskommunikation och varumärkesstrategi. Ett förvärv av en reklambyrå slutfördes året innan pandemin. 2020 blev ett stålbad för branschen, och för Diplomat. Smärtsamma erfarenheter och beslut togs för att säkra Diplomats framtid, och 2022 hade gruppen fått den struktur som den har idag, med Tale och Diplomat. Det året blev också ett av de bästa i företagets historia.

Lagom till 20-årsjubiléet är bolaget väl rustat för framtiden. Diplomats 20:e verksamhetsår är det ett 50-tal konsulter som tillsammans bygger en verksamhet som omsätter närmare 100 miljoner kronor. För första gången i företagets historia är det fyra lika starka grenar som samverkar – Corporate Communications, Public Affairs och Financial Communications i Diplomat och digitala och sociala kanaler i Tale.

Diplomat är idag ledande rådgivare i några av Sveriges mest intressanta och utmanande omdaningar. Den gröna omställningen, en helt ny ekonomisk verklighet med inflation och höga räntor, en ifrågasatt globalisering och ett krig i Europa. Alla dessa omvärldsfaktorer driver förändring i politiken, på kapitalmarknaderna och i samhällsdebatten. Våra kunder strävar efter att komma ut som vinnare i den globala konkurrensen, men också efter att bidra till att Sverige blir starkare, rikare och säkrare i den nya omvärldsmiljön. I det arbetet bidrar Diplomat med analyser, råd och operativt stöd.

Det har varit 20 fantastiskt utvecklande och roliga år. Så klart tack vare alla de förtroenden som kunder givit oss och genom att vi lärt känna så många spännande människor genom åren, oavsett om de varit kunder, kollegor, samarbetspartners eller om våra vägar korsats av andra anledningar. Det är något att vara tacksam över och den bästa förklaring vi har till varför det fortfarande är lika kul att gå till jobbet varje dag!

Björn Nyblom

Anders Oremark

Gunnar Sonesson