Tre nya junior associates till Diplomat

Elin Prestgaard, Mattias Leijonhufvud och Nicolas Jendi ansluter som junior associates inom ramen för Diplomat Communications traineeprogram 2023/2024.

Elin Prestgaard har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet och en kandidatexamen i fred- och konfliktstudier från Lunds universitet. Hon har tidigare gjort praktik på Europakorrespondentenheten på Utrikesdepartementet.

Mattias Leijonhufvud har en kandidatexamen i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm med specialisering inom marketing och accounting. Under studietiden arbetade Mattias som säljare i detaljhandeln.

Nicolas Jendi har en kandidatexamen i nationalekonomi, filosofi och politik från Lunds universitet med specialisering inom nationalekonomi. Han var under studietiden utbildningspolitisk krönikör på tidningen Lundagård och även administrativ assistent på SNS.

Diplomat rekryterar årligen till sitt traineeprogram upp till tre stycken nyexaminerade studenter som vill testa på konsultyrket i skärningspunkten mellan näringsliv, media och politik. Under det ettåriga traineeprogrammet ges möjlighet att arbeta med strategiska kommunikationsuppdrag för företag i olika branscher.

Diplomat Communications är en ledande strategisk kommunikationsrådgivare i Sverige. Byrån hjälper företag och organisationer att bygga förtroendefulla relationer, driva förändring internt och i omvärlden samt att förebygga och hantera affärsrisker. Diplomat Communications verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, finansmarknader och media och har ett fullt integrerat erbjudande – från strategisk expertis till kreativ aktivering.