Tobias Krantz ny ordförande för europeisk högnivågrupp om grön omställning

Europa genomgår en stor grön omställning och en viktig drivkraft är digitaliseringen. Hur ska samarbetet mellan näringsliv, politik och akademi förbättras? Hur ska viktiga systemförändringar finansieras? Och hur kan forskning och utveckling bidra till omställningen? Det är några av de frågor som ska behandlas av den nyligen tillsatta europeiska högnivågrupp som ska ledas av tidigare högskole- och forskningsministern Tobias Krantz, senior advisor på Diplomat Communications. I gruppen ingår en rad ledande företrädare för akademi, politik och näringsliv runt om i EU. Gruppen, som är oberoende och vari alla ledamöter ingår i personlig kapacitet, rapporterar sina slutsatser till EU-kommissionen och EU-ländernas regeringar. Andra högnivågrupper leds eller har tidigare letts av exempelvis John Bruton, tidigare irländsk premiärminister, och Esko Aho, tidigare statsminister i Finland.