Kristian Stålberg ny Associate Partner på Diplomat

Kristian Stålberg är tillbaka på Diplomat Communications som Associate Partner. Han kommer senast från en tjänst som Head of Communications Nordics på Voi Technology och har mer än 15 års erfarenhet från kommunikationsrådgivning. Kristian är MSc i företagsekonomi och nationalekonomi och BA i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet.

– Kristian har ett brett perspektiv på kommunikationsrådgivning och kan leda integrerade projekt inom Diplomats huvudsakliga discipliner corporate communications, financial communications och public affairs. Utöver det har Kristian också specialistkunskaper inom corporate positioning och tillväxtkommunikation, säger Klas Landelius, VD på Diplomat Communications.

Kristian har tidigare författat en studie om tillväxtkommunikation bland europeiska techbolag och kommer också att leda erbjudandet scale-up communications.

– Omvärldsläget och en förändrad syn på tillväxtbolag innebär särskilda kommunikationsutmaningar för dessa aktörer. Det finns även möjligheter till positionering kring de insatser som görs – såväl proaktivt som reaktivt, säger Kristian Stålberg, Associate Partner på Diplomat Communications.

Diplomat Communications startade 2003 och är en ledande strategisk kommunikationsrådgivare i Sverige. Byrån hjälper företag och organisationer att bygga förtroendefulla relationer, driva förändring internt och i omvärlden samt att förebygga och hantera affärsrisker. Diplomat Communications verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, finansmarknader och media och har ett fullt integrerat erbjudande – från strategisk expertis till kreativ aktivering. I Diplomatgruppen finns även systerbyrån Tale Content Creators som Diplomat Communications arbetar tillsammans med i flera kundprojekt.