Diplomat Communications accelererade under 2021

Diplomat Communications ökade byråintäkten med 12 procent till 43,2 mkr under 2021. Den starka utvecklingen är bland annat driven av en framgångsrik satsning på finansiell kommunikation som inleddes under 2020. Diplomat jobbade under året med ett stort antal börsnoteringar, M&A-affärer och positioneringsuppdrag mot investerare. Bolaget har även satsat på att utveckla vårt public affairs-erbjudande inom grön industrialisering och energiomställning, samt vårt hållbarhetserbjudande.

– Under 2021 fick vi ordentlig utväxling på vår strategi. Vi har spetsat vårt erbjudande ytterligare och hela teamet har jobbat hårt. Vi såg hög efterfrågan inom samtliga erbjudanden, men särskilt inom public affairs-rådgivning kopplat till grön industrialisering och energiomställning, inom hållbarhetskommunikation samt inom finansiell kommunikation. Vi gick in i 2022 med hög fart, ett erbjudande i linje med trenderna på marknaden och ett fortsatt rekryteringsbehov av spetskompetens inom våra områden, säger Klas Landelius, VD Diplomat Communications.

Under 2021 har Diplomat även fortsatt att utveckla sitt corporate communications-erbjudande, bland annat genom samarbetet inom Diplomatgruppen där ett växande antal kunder efterfrågar ett integrerat erbjudande som inbegriper strategi och corporate content. Systerbyrån Tale som startades 2016 växte sin omsättning med 46 procent till 18,2 mkr under 2021.