Sockrade uppköpsbud räcker inte in i mål

År 2021 var ett rekordår för antalet nya bolag till börsen. Med ett bistrare börsklimat under 2022 och 2023 anses många noterade bolag (för) lågt värderade och det riskvilliga kapitalet utanför börsen började se goda utköpsmöjligheter. Men det räcker inte med höga bud för att landa ett utköp.

Tidigare kursuppgångar har skapat förväntningar som gör att säljarna ogärna släpper sina aktier ens i bolag där värdet rasat. Det tar helt enkelt tid att vänja sig vid en ny verklighet. Det har vid upprepade tillfällen visat sig att det inte räcker med att betala betydligt mer än den aktuella aktiekursen för att lyckas få igenom ett bud på ett börsbolag.

Under 2022-23 hade många bud utmaningar. Ett bud med rejäl premie jämfört med aktiekursen i Swedish Match slutade ändå med ett framtvingat sockrat bud för att affären skulle bli av. Detsamma gällde budet på bilglaskoncernen Cary Group, som kom med en väl tilltagen premie men fick kryddas ytterligare för att köparen skulle kunna avnotera bolaget till slut. I magasinstjänsten Readly lades ett bud på 60 procent över aktuell aktiekurs. Men det blev ändå nobben från aktieägarna som ville ha mer än så.

Den här trenden har stärkts våren och försommaren 2024 – antalet bud på noterade bolag har ökat, men det har också svårigheterna att landa buden. Uppköpsbudet på lojalitetsprogrambolaget Awardit har i skrivande stund bara lockat drygt 60 procent av ägarna att acceptera. Budet på informationsleverantören Karnov har också uppenbara problem, sedan stora ägare som Didner & Gerge och Anabranch aktivt motsätter sig uppköpet. Dagens Industri har nyligen uppmärksammat dessa och flera ytterligare trassliga budsituationer i en artikel.

Det är uppenbart att det inte räcker med ett rejält sockrat bud på noterade bolag som tappat i värde. I en affär måste både säljare och köpare få uppleva sig som vinnare, som till exempel i fallet med bostadsutvecklaren Aros Bostads bud på branschkollegan Besqab.

I samtliga ovan nämnda fall är mediabilden en bidragande, för att inte säga avgörande faktor, bakom succé eller motgång i budprocessen. Den som inte är beredd att spela med i spelet riskerar att förlora en process som kan ha pågått i flera månader. Alla bud har sina egenheter men några faktorer extra viktiga för att öka chansen till framgång:

  • Skapa en sammanhållen story för budet, som bygger på en övertygande rational för både säljare och köpare
  • Höj tröskeln för att kritisera budet publikt genom att markera närvaro medialt – anonyma köpare utan medial närvaro löper större risk att någon annan tar kommandot i bildsättningen av transaktionen
  • Planera för alla tänkbara scenarion – såväl succé som kris. Ha beredskap för snabba taktiska förändringar (konkurrerande bud, aktieägare som driver agenda via media, interna utmaningar etc.)

Därtill behövs också resurser och kunskap för att påverka via annonskampanjer, sociala medier och direktkommunikation med stora och små aktieägare.

Det vi helt säkert kan veta är att kommande bud på börsnoterade bolag kommer att omgärdas av en intensiv spekulation och mediabevakning, inte sällan med tryck på att höja ett lagt bud. Den som kan planera, förstå och behärska situationen ökar sina chanser till ett önskat utfall.

Har du några tankar om dessa frågor så får du gärna kontakta:

Linus Paulsson, Senior Advisor

linus.paulsson@diplomatcom.com