Snabba förändringar för snabbväxarna

Många techbolag och andra snabbväxande verksamheter har under flera år haft goda kommunikationsförutsättningar när det kommer till både varumärke och employer branding. Och det av goda skäl: disruptiva affärsmodeller och framåtanda skapar både tillförsikt och inspirerar. Men med den utveckling vi sett under det senaste året har preferenser kastats om, och det finns en större skepsis mot oprövade kort.

Det som historiskt sett varit associerat med techbolagen och andra snabbväxande verksamheter har tappat i rang till förmån för trygghet och beprövade meriter. För att bevara en stark position mot olika målgrupper blir det nu avgörande med kommunikation som bemöter den förflyttningen.

Det senaste året har många techbolag och andra snabbväxande verksamheter mötts av en tilltagande kritisk medial granskning av affärsmodeller och resultatet på sista raden. Men också kring hanteringen av varsel och tillhörande fackliga frågor. I några exempel sammanfaller ifrågasättande av bolags affärsmodeller med rapportering medialt om lägre värderingar och nedskärningar. Det är en annorlunda situation i jämförelse med tidigare då samma typ av bolag i många fall omskrevs på andra sätt när framförallt tillväxt, stigande värderingar och kapitalanskaffning var mer i fokus.

Förändringen av bilden i media påverkar medarbetare, potentiella medarbetare, samarbetspartners, kunder och kapitalmarknad och gör att det kan behövas ett omtag kring kommunikationsstrategin. De förändrade förutsättningarna och en ny väg framåt behöver förklaras och tydliggöras, med employer branding och övriga nämnda intressenter i åtanke.

När affärsmodellen eller den framtida möjliga intjäningen granskas eller ifrågasätts i media utan förvarning behövs särskilda kommunikationsinsatser. Men kommunikation i samband med planerade strategiförändringar, organisationsförändringar och varsel kräver också effektiva och strukturerade kommunikationsinsatser. En effektiv och samordnad kommunikation behövs för att skydda förtroendet för organisationen och dess varumärke, och för att störningarna i den löpande verksamheten och kring pågående innovationsarbete ska bli så små som möjligt.

Insatserna kan handla om alltifrån utformning av en övergripande kommunikationsstrategi till planering och förberedelser såsom framtagande av en förändringsberättelse och en detaljerad utrullningsplan. Det handlar ytterst om att ge sig själv verktyg att adressera de frågor som aktualiseras när bolaget, i högre grad än tidigare, behöver arbeta proaktivt för att behålla en stark position. Hur kan tillväxt- och innovationsdrivna bolag som lagt om strategi och genomfört nedskärningar skapa stabilitet och ingjuta trygghet och framtidstro för medarbetarna? Vad händer när bolag i ljuset av en osäker omvärld inte kan förlita sig på att endast sälja en framtidsvision? Hur får man prioriterade målgrupper att köpa sig in i att bolagets verksamhet är varaktig och motståndskraftig?

Om du har några funderingar kring ovanstående så kontakta gärna:

Kristian Stålberg, Associate Partner
kristian.stalberg@diplomatcom.com