Datadriven kommunikation – utmana magkänslan

Med rätt data och dataverktyg kan kommunikationen på flera sätt bidra till att stärka varumärket, lyfta kärnkompetenser, identifiera kritiska segment och skapa tillväxt. Utvecklingen inom data, digitalisering och teknologi innebär stora möjligheter för bolags kommunikationsarbete men detta kräver också särskilda insatser.

Bristande insikter om kommunikationsinsatsernas effekt

För cirka 100 år sedan lär den amerikanske affärsmannen John Wanamaker ha sagt att “hälften av pengarna jag spenderar på marknadsföring är bortslösade; problemet är att jag inte vet vilken hälft”. Kommunikationsinsatsernas effekt diskuteras fortfarande och exempelvis McKinsey skriver i en rapport att 45 procent av finanscheferna har hindrat kommunikationsinsatser eftersom det inte tydligt påvisats hur de skapar värde.

Nyttja nya möjligheter

För att öka kunskapsgraden är enstaka insiktsrapporter bra men i längden otillräckliga. Istället bör bolag kontinuerligt använda data för att utvärdera, utföra och utveckla mer effektfulla insatser inom kommunikationsarbetet. Det kan ske genom metodik för att utveckla centrala delar i kommunikationsarbetet såsom att:

  • Definiera och förstå publiker och målgrupper.
  • Identifiera och förstå trender samt rörelser i opinionen.
  • Bygga argumentationsunderlag för rapporter, debatter och opinionsbildning.
  • Utvärdera kommunikationsinitiativ.
  • Bevaka media och utforma medierapporter.

Diplomat Communications rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa bolag och organisationer att strategiskt stärka sin kommunikation.