CSRD som verktyg i hållbar affärsutveckling

CSRD innebär en ny verklighet. Rapportering hamnar överst på hållbarhetschefers priolistor i en tid när resurserna snarare borde gå till en uppväxling i omställningsarbetet. Hur kan det påverka bolagens hållbara affärsutveckling framåt?

På hållbarhetsavdelningar runt om i Europa ligger fokus på att säkerställa att allt finns på plats den dag den första rapporteringen enligt den nya standarden ska levereras. Hand upp den som suttit i webbinarier om CSRD-implementering senaste året, men som trots det fortfarande funderar på hur alla packade slides från revisions- och hållbarhetsbyråerna ska omsättas till verklighet. Föreslagna processer för smidig implementering visar sig ofta stöta på patrull när de väl ska rullas ut. Hur kommer ett nytt rapporteringsdirektiv att påverka hållbarhetsarbetet, och vad händer när stora resurser går till att rapportera istället för att ställa om affärsmodeller?

Under senaste året vittnar många hållbarhetschefer om att en allt större del av såväl budget som tid och engagemang går till att säkerställa att rapporteringen av hållbarhetsarbetet följer lagar och krav, snarare än till strategier och utveckling. Hållbarhetscontroller har blivit en ny, eftertraktad funktion när arbetet med att säkerställa korrekt rapportering, klimatbudgetar och analyser framåt blir ett krav. Personer med hållbarhetskompetens anställs på finansavdelningen istället för på hållbarhetsavdelningen. Engagemanget från dem som brinner för att ställa om företag och organisationer, snarare än att säkerställa korrekt rapportering, riskerar därmed att minska.

En risk med CSRD är att den rapporteringsfunktion som nu byggs upp endast får ansvar för just rapporteringen. Att placeringen på ekonomi- och finansavdelningar inte ger hållbarhetschefen möjlighet att dra nytta av den nya funktionens fulla potential. Men det nya rapporteringslandskapet kan också öppna upp för nya möjligheter för hållbarhetschefer som drar nytta av de delvis nya rollerna som uppstår.

Med sex år kvar till 2030 och 26 år till 2050 måste bolag som vill vara relevanta kunna visa på hur de frikopplar sin tillväxt från en påverkan på klimatet. Bolagen behöver visa hur de kan skapa värde utan att samtidigt skapa minusposter för klimatet, miljön eller människor i värdekedjan. Med en väl uppbyggd och tillgänglig funktion för insamling och rapportering av hållbarhetsdata får hållbarhetschefen det stöd och de insikter som behövs framåt.

Som kommunikationsrådgivare till ett flertal bolag som har satt en spännande agenda inom hållbar omställning de senaste åren har vi på nära håll kunnat följa den aktivitet som pågår. Hållbarhet har gått från att vara en isolerad fråga till att betraktas som en självklar del av kritisk affärsutveckling. Hållbarhetschefer har tagit plats i ledningsgrupper och fått utöka sina avdelningar med experter och affärsutvecklare. Utvecklingen som följt har satt Sverige på kartan. När den amerikanska tidskriften Time listade världens 100 mest inflytelserika företagsledare inom klimatfrågan var flera svenskar omnämnda.

Som hållbarhetschef blir det avgörande att kunna dra nytta av de resurser som nu tillsätts för att uppfylla lagkrav. Det görs bäst genom att säkerställa att de hållbarhetscontrollers som nu anställs får möjlighet att vara just det. Dessa bör arbeta med analyser och ges möjlighet att komma med rekommendationer, snarare än att enbart sammanställa hållbarhetsnyckeltal och rapportera. Med bra underlag och insikter kan hållbarhetsarbetet även fortsättningsvis vara en självklar del i affärsutvecklingen.

Om 2023 präglades av nervös anspänning och intensiv förstärkning av rapporteringsfunktioner, är 2024 för många hållbarhetsavdelningar ett långt genrep inför en första redovisning enligt CSRD. Vår spaning är att 2025 har potential att bli året då hållbarhetschefen åter igen kan ta ledartröjan i affärsutvecklingen. Backad av data, och med tydliga analyser och rekommendationer har hållbarhetschefen nu stora möjligheter att på nytt definiera sitt mandat och sätta en offensiv agenda för hållbar affärsutveckling framåt.

Vill du veta mer?

Emelie Brundin, Manager

emelie.brundin@diplomatcom.com