Transaktioner

Framgångsrika M&A-transaktioner bygger förtroende för ledning och strategi långsiktigt. Det handlar om att säkerställa en solid transaktionsprocess, strategisk förståelse för de intressen som sätts i rörelse samt effektiv kommunikation med alla berörda intressenter.

Varje M&A-transaktion har sin egen uppsättning utmaningar – komplexa ägarstrukturer, känsliga kundrelationer, konkurrensprövningar, politisk osäkerhet, intern oro och risk för kritik i media. Det finns otaliga exempel på hur kritik från en eller flera intressenter har skapat ett negativt sentiment som antingen stoppat transaktionen eller skadat förtroende för ledningsgruppen efteråt. Samtidigt kan ett rätt kommunicerat förvärv eller samgående bygga förtroende och trovärdighet för en ledningsgrupp för många år framåt.

Diplomat Communications har lång erfarenhet som rådgivare till ledningsgrupper och styrelser inom både publika och privata M&A-transaktioner. Våra rådgivare har bakgrund inom internationell affärsjournalistik, aktieanalys, politik och strategisk kommunikationsrådgivning. Inom Diplomatgruppen jobbar vi även sömlöst med våra experter inom digital, content och branding.

Exempel på hur vi kan stödja företag i transaktioner:

  • Kommunikationsstrategi och issueshantering
  • Läckostrategi
  • Story, huvudbudskap och frågor-och-svar
  • Intressentanalys och aktivering – politik, media, investerare, medarbetare, partners
  • Mediehantering, bevakning och intervjuträning
  • Pressmeddelanden och presskonferenser
  • Internkommunikation och förändringskommunikation
  • Budhemsida och investerarkommunikation
  • Talesperson
  • 24/7 strategiskt och operativt stöd

Vill du veta mer?

Klas Landelius, CEO
klas.landelius@diplomatcom.com
+46 704 60 63 57