Scale-up communications

Att skala upp en snabbväxande och disruptiv verksamhet innebär ofta en specifik uppsättning möjligheter och utmaningar. Många bottnar ytterst i kommunikation – att bygga förtroende hos investerare, medarbetare, kunder, media och politiska beslutsfattare. Hur prioriterar och strukturerar man kommunikationen för att driva tillväxt, bygga rätt positionering och hantera problem och hinder längs vägen? Och hur gör man det med högt tempo?

Diplomat Communications har ett särskilt utformat och integrerat erbjudande för bolag i olika tillväxtfaser. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att stödja ledningsgrupper i svenska och europeiska scale-ups i affärskritiska frågor. Vår expertis omfattar exempelvis corporate storytelling, politiskt påverkansarbete, mediehantering, kapitalanskaffningar, krishantering och förändringskommunikation.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med scale-up communications:

  • Anseende och positionering: Intressentanalyser, perceptionsstudier, corporate story, mediarådgivning, intervjuträning, branding och content marketing.
  • Kapitalanskaffning och transaktioner: Equity story, positionering i affärsmedia i Sverige och internationellt, investerarpresentation, pressmeddelande och presentationsteknik.
  • Förändringskommunikation i tillväxtfaser: Strategi och plan för förändringskommunikation externt och internt.
  • Public Affairs: Proaktivt politiskt relationsarbete, regulatorisk expertis och opinionsbildning.
  • Kris- och issueshantering: Beredskapsplaner och krismanualer, kristräningar, krishantering och återhämtning efter kris.

Vill du veta mer?

Kristian Stålberg, Associate Partner
kristian.stalberg@diplomatcom.com
+46 720 180 593