Public and Regulatory Affairs

Reglering, politiska förslag och opinion kan få stor betydelse för affärsdrivande, offentliga eller ideella verksamheter. Utredningar, lagförslag och skatter eller avgifter är alltid sprungna ur en politisk agenda, eller ur samhällsproblem som uppmärksammats av medier eller väljaropinioner.

Lagar och regelverk skapas i en politisk kontext och i långsamma processer, där olika intressen kämpar för att påverka den slutliga utformningen.

Diplomat Communications har lång erfarenhet av att bistå branscher, företag och organisationer med att analysera politiska skeenden, mobilisera opinioner och interagera med det politiska systemet. A och O är att förstå den politiska agendan och att se hur allmänintresse och särintresse kan mötas på bästa sätt.

Vår expertis omfattar djup kunskap om beslutsfattande inom riksdag, regering, kommuner och regioner. Vi kan bistå med att skriva remisser, driva opinionsarbete i traditionella och sociala medier samt att arrangera möten med rätt politiker och tjänstemän.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med Public and Regulatory Affairs:

  • Analys: Spelplansanalyser, omvärldsbevakning, opinionsundersökningar, trendanalyser.
  • Opinionsbildning: Kommunikations- och budskapsplaner, medieträning, mediekontakter, opinionstexter, strategier och aktiveringsplaner för sociala medier, event som t ex Almedalen, riksdagsseminarier, webinarier.
  • Påverkan: Intressentkartor, kontaktarbete, högnivå-möten, skräddarsydda underlag (remisser, arbets-PM m.m.).

Vill du veta mer?

Gunnar Sonesson, Founding Partner
gunnar.sonesson@diplomatcom.com
+46 70-440 10 00