Opinionsbildning

Opinionsbildning handlar om att förändra åsikter, attityder, uppfattningar och beteenden i samhället. I en specifik fråga, för en specifik bransch eller för ett enskilt företag. Ytterst handlar det ofta om att påverka politiska beslut, sätta en fråga på den mediala agendan eller att positionera ett varumärke. Med allt fler kanaler kommer också fler möjligheter att driva opinionsbildning. Samtidigt som konkurrensen om människors uppmärksamhet ökar.

Diplomat Communications har erfarenheten, verktygen och kompetensen för ett framgångsrikt opinionsbildningsarbete. Vi förstår de intressen, grupperingar, aktörer och den dynamik som driver samhällsdebatten framåt, och vi har djup expertis kring de olika verktyg, tekniker och arenor som är avgörande inom opinionsbildning. Vi erbjuder helhetslösningar – från analys, strategi och relationsbyggande, till kampanj och kreativ aktivering.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med opinionsbildning:

  • Omvärldsanalys: Spelplansanalys, intressentkartläggning, målgruppsanalys
  • Positionering: Story, budskapsplattform, talesmannastruktur, strategi och målformulering
  • Aktivering: Kommunikationsstrategi, aktivitetsplan, mediehantering, nätverksprogram, event
  • Kampanj: Spridningsstrategi för sociala medier, innehållsproduktion (video, banners, explainers, artiklar, native, SEO)

Vill du veta mer?

Gunnar Sonesson, Founding Partner
gunnar.sonesson@diplomatcom.com
+46 70-440 10 00