Medieträning

Medieträning syftar till att vara förberedd inför mötet med en journalist. Genom att lägga stor vikt vid praktisk intervjuträning och beskriva hur redaktionernas arbete fungerar bakom kulisserna ger vi dig rätt förutsättningar att lyckas i relationen till medierna.

Mediernas makt är stor och deras roll som granskare är viktig i ett öppet samhälle. Samtidigt präglas delar av nyhetsrapporteringen av reportrars personliga drivkrafter och redaktionernas konkurrens om publiken. Det här är incitament som kan göra rapporteringen onyanserad eller rent av felaktig.

Våra rådgivare har själva en bakgrund som nyhetsreportrar och redaktörer med djup förståelse i medielogik och hur redaktioner agerar. Genom praktiska intervjuövningar, budskapsträning varvat med medieteori rustar vi dig i mötet med pålästa journalister i situationer anpassade till dig och din bransch.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med mediaträning:

  • Teori om medielogik: Genomgång av vad som präglar medierna och journalistiken i just din bransch.
  • Praktiska övningar: Tänkbara medievinklar testas under så realistiska omständigheter som möjligt. Förberedda så väl som oförberedda frågor behandlas – med eller utan kamera.
  • Feedback och reflektion: Återkoppling efter övningarna genom en konkret genomgång och rådgivning. Uppföljning av ytterligare praktiska övningar som stärker den mediala förmågan så att du själv blir medveten om dina framsteg.
  • Budskapsträningar: Undvik att bli bortklippt av reportern i efterhand genom praktiska budkapsträningar.

Vill du veta mer?

Johan Bratt – medieträning
johan.bratt@diplomatcom.com

Linus Paulsson – medieträning med investerarfokus
linus.paulsson@diplomatcom.com