Budskaps- och medieträning

Diplomats budskaps- och mediaträning förbereder talespersoner på mötet med journalister men vässar och förbättrar samtidigt kundens budskap i många olika sammanhang. Vi lägger stor vikt vid praktisk intervjuträning för att skapa rätt förutsättningar att möta media på bästa sätt – oavsett intervjusituation.


Vi går grundligt igenom medias arbetssätt och drivkrafter för att ge en bra förståelse för redaktionellt arbete. Det skapar rätt förutsättningar att lyckas i relationen till medierna.


Mediernas makt är stor och deras roll som granskare är viktig i ett öppet samhälle. Samtidigt präglas delar av nyhetsrapporteringen av reportrars personliga drivkrafter och redaktionernas allt hårdare konkurrens om publiken. Det här är incitament som kan göra rapporteringen onyanserad.


Våra rådgivare har själva en bakgrund som nyhetsreportrar och redaktörer med djup förståelse i medielogik och hur redaktioner fungerar och agerar. Genom praktiska intervjuövningar, budskapsträning som varvas med medieteori rustar vi dig i mötet med pålästa journalister i situationer anpassade till dig och din bransch och aktuella situation.


Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med budskaps- och mediaträning:
• Teori om medielogik: Genomgång av vad som präglar medierna och journalistiken.
• Vassare budskap: Hur kan budskapen vässas och levereras för att nå ut till målgruppen? Vilka budskap når igenom?
• Praktiska intervjuövningar: Skarpa medievinklar och scenarion testas under så realistiska omständigheter som möjligt. Förberedda så väl som oförberedda frågor behandlas – med och utan kamera.
• Tips och råd: Med rätt förberedelse, råd och insikter skapas förutsättningar att lyckas i en intervju.
• Feedback och reflektion: Återkoppling efter övningarna med konkret analys och rådgivning. Uppföljning med ytterligare praktiska övningar som stärker den mediala förmågan så att du själv blir medveten om dina framsteg.
• Förberedelse i kris: Träning, stöd och rådgivning när företag eller personer befinner sig i skarp krishantering.

Vill du veta mer?

Linus Paulsson – Senior Advisor och Diplomats expert på media
linus.paulsson@diplomatcom.com