Kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategin syftar ytterst till att stödja en verksamhets övergripande vision, strategi och plan. Det handlar om att identifiera vilka omvärldsfrågor, intressen och externa relationer som är avgörande för verksamheten samt hur bolaget bör positionera sig med talespersoner, budskap och aktiviteter utifrån det.

Strategin ligger till grund för målformulering och uppföljning, strategiska prioriteringar, förankring och effektivitet samt taktiskt genomförande.

Våra rådgivare är specialiserade på att omvandla vision och strategi till kommunikationslösningar. Vi bistår i att kartlägga utgångsläget, sätta upp strategier, prioriteringar och huvudbudskap, samt att definiera och följa upp kommunikationsmålsättningar. 

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med kommunikationsstrategier:

  • Omvärldsanalyser: Spelplansanalys, intressentkartläggning, perceptionsstudier.
  • Kommunikativ vägval och prioriteringar: Positionering, kanalstrategi, kommunikationsaktiviteter, spelplansaktivering, talesmannastruktur, profilering.
  • Målsättningar och uppföljning: Kommunikativt scorecard, datadrivna analyser och uppföljning.
  • Story och budskap: Corporate story, budskapsplattform, medie- och budskapsträning.
  • Förankring av strategi: Workshops, diskussionsunderlag, förankringsplaner.

Vill du veta mer?

Klas Landelius, CEO
klas.landelius@diplomatcom.com
+46 704 60 63 57