Förändringskommunikation

Förändringskommunikation handlar om att skapa engagemang, reducera osäkerhet och motstånd samt att bygga förtroende och handlingskraft långsiktigt för en ledningsgrupp.

En framgångsrik förändringskommunikation förutsätter effektiva och strukturerade kommunikationsinsatser för de målgrupper och intressen som är avgörande för förändringens framgång. Det kan handla om alltifrån övergripande kommunikationsstrategi till planering och förberedelser såsom framtagande av förändringsberättelse och en detaljerad utrullningsplan. Exempelvis i samband med strategiförändringar, organisationsförändringar, varumärkesbyten, nedläggningar, digitalisering, kriser, nya regleringskrav eller en transaktion. En viktig del av förändringskommunikationen handlar om att mäta insatser. Genom ett datadrivet angreppssätt med löpande mätning under förändringsfaser ges insikter om hur era målgrupper uppfattar det som sker och hur insatserna kan anpassas.

Våra rådgivare har bistått ledningsgrupper i ett stort antal verksamheter och branscher med att genomföra förändringar på ett framgångsrikt sätt. Vi har utvecklat sofistikerade metoder och modeller för att säkerställa att förändringskommunikationen blir så effektiv som möjligt och skapar förutsättningar för att bygga förtroende, tempo och handlingskraft i organisationen. Vår expertis omfattar exempelvis internkommunikation, mediahantering, contentproduktion, investor relations och public affairs.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med förändringskommunikation:

  • Kommunikationsstrategi: Intervjustudie, kommunikativa prioriteringar, förändringsberättelse, strategi och plan för kommunikation externt och internt.
  • Förankring i organisationen: Pulsmätningar, förändringsworkshops, ambassadörsprogram, town hall meetings och change branding
  • Anseende och positionering: Intressentanalyser, perceptionsstudier, corporate story, branding och content marketing.
  • Investor relations: Perceptionsstudier, pressmeddelanden, kapitalmarknadsdagar och underlag till rapporter.

Vill du veta mer?

Sonja Rasin, Partner & CEO Diplomat Group
sonja.rasin@diplomatcom.com
+46 70-892 66 16