Stark tillväxt för Diplomatgruppen

Stark tillväxt för Diplomatgruppen under 2017 Diplomatgruppen, som består Diplomat Communications, YouMe Agency, Repeat Studio och Tale utvecklades fortsatt starkt under 2017. Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 90 MSEK under 2017. Sedan starten 2003 har Diplomatgruppen utvecklats till ett av Sveriges ledande företag inom strategisk kommunikationsrådgivning. 2017 var ett starkt utvecklingsår för gruppen.

Den samlade byråintäkten exklusive koncerninterna elimineringar ökade med 15 procent till 64 MSEK under 2017. Diplomatgruppen engagerar 65 personer i olika kapaciteter. Diplomatgruppen utgörs idag av kommunikationsbyrån Diplomat Communications AB, varumärkesbyrån YouMe Agency AB och digitala strategibyrån Repeat Studio AB som startades under 2016.

Under 2017 startades Content Marketingbyrån Tale Content Creators AB. Byrån, med VD Johan Bratt, är specialiserad på innehållsdriven kommunikation i egna kanaler. Verksamheterna i Diplomatgruppen erbjuder idag tjänster inom huvudsakligen sex områden; Public Affairs, Corporate Communications, finansiell kommunikation, varumärkesutveckling och marknadskommunikation, digital transformation och digitala strategier samt Content Marketing & Management.

– Diplomatgruppen har utvecklat ett av marknadens mest attraktiva erbjudanden inom företagskommunikation med digitalt genomförande. Vi befinner oss i en tydlig tillväxtfas och har fortsatt att ta marknadsandelar under 2017. Vi vill ständigt utveckla våra tjänster och vår förmåga att möta kunders behov av kommunikationsrådgivning. Därför startade vi den digitala strategibyrån Repeat, som har utvecklats starkt under 2017 och därför har vi nu också startat byrån Tale inom innehållsdriven kommunikation i egna kanaler, säger Oscar Hyléen Group CEO & Partner.