Diplomat blir strategisk partner till Säkerhets– och försvarsföretagen

I november 2023 lanserades Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) initiativ strategiska partners. Diplomat Communications är med som strategisk partner i initiativet från start.

SOFF är en branschförening för företag inom säkerhets- och försvarsområdet verksamma i Sverige. Tillsammans med föreningens 200 medlemsföretag arbetar SOFF för att främja målen för Sveriges säkerhet i en orolig tid.

Som strategisk partner bidrar Diplomat Communications till utvecklingen inom försvars- och säkerhetsfrågor. Våra rådgivare har stor erfarenhet av att navigera i det försvars- och säkerhetspolitiska landskapet. Vi erbjuder en rad tjänster, exempelvis: kvalificerad analys av politiska beslutsprocesser, identifiering av nyckelaktörer i berednings- och beslutsprocesser, utarbetande av påverkans- och kommunikationsstrategier, operativt stöd i kontakt- och påverkansarbete, mediahantering och stöd vid andra kommunikativa aktiviteter, löpande strategisk rådgivning och omvärldsanalys.

Läs mer om initiativet här: https://soff.se/om-soff/strategiska-partners/