VD–byten förflyttar alltid positionen

Ett byte av den högsta chefen i ett företag är alltid ett tillfälle att utvärdera – och inte sällan förändra – omvärldsbilden av företaget. Hur en ny VD kommer ut i media, bland anställda, kunder och på kapitalmarknaden är affärskritiskt.

I kärvare tider ökar trycket på ledningen i såväl noterade som onoterade företag. Det gäller inte minst VD-posten. Ett VD-byte är också den starkaste signalen på en förändring av företagets strategi. Den första tiden efter att en ny VD tillträtt sätter bilden av vilken förflyttning bytet innebär. Det ställer höga krav på planerad och genomtänkt kommunikation.

Hur skapas engagemang internt för det nya ledarskapet? Hur byggs förtroende för VD från start bland externa intressenter? Vilka prioriteringar behöver kommuniceras initialt? Och vilka format kan användas för att stötta kommunikationen?

Utgångspunkten måste vara vilken typ av förändring företaget genomgår, och vill beskriva, i och med bytet av VD. Ett företag med problem får en nystart eller åtminstone en ny fas med en ny högste chef. Ett framgångsrikt företag kan ytterligare accelerera med en ny VD, med andra egenskaper och angreppssätt.

Alla företag går igenom olika faser, som ofta kräver olika typer av ledare. En VD som byggt upp företaget kan fungera sämre i andra faser. Förvärvsdriven tillväxt är en särskilt utmanande disciplin, vilket många fått erfara under den pågående (relativa) högräntemiljön. Det kräver också andra typer av VD:ar, både för verksamhets- och kommunikationsmässiga ändamål.

En plötsligt sparkad VD kräver särskilda insatser och en sedan länge planerad succession kräver helt annan kommunikation. Men gemensamt för alla byten är ändå att riktningen måste vara tydlig, oavsett om det är en ny eller gammal strategi. Beskriv vad som sker och varför – på en begriplighetsnivå som kan nå alla berörda.

En ny VD har en viss möjlighet att kunna hålla armlängds avstånd till tidigare problem, tuffa utmaningar och företagets historia. Men oavsett anledning innebär ett VD-byte alltid en positionsförflyttning. VD måste själv landa i vad rollen innebär utifrån uppdraget från styrelsen. Förväntansbilden både externt och internt är dock att VD:s ambitioner ska kommuniceras nästan omgående när VD tillträtt. Det är en bitvis stressande paradox, särskilt för en VD med blygsamma kunskaper om det bolag som ska ledas. Processen med att förbereda, vänja och träna en ny VD som talesperson i olika interna och externa sammanhang behöver därför inledas så snart det är möjligt.

Har du frågor eller funderingar om ovanstående? Kontakta gärna Linus Paulsson, Senior Advisor, eller Kristian Stålberg, Associate Partner.