Välskött bolag garanterar inte en bra aktie

Det enklaste är ibland det mest utmanande. Varje börsbolag behöver en kortfattad, begriplig och lockande beskrivning av varför just deras bolag är värt att investera i. Detta oavsett om det kallas investeringscase, ”5 skäl att investera i X” eller equity story.

Det finns en bra bit över 1 000 noterade bolag i Sverige och för samtliga gäller att övertyga befintliga och blivande investerare om styrkan i det egna bolagets affärsidé, marknadsposition, strategi, ledning och framtidsmöjligheter.

De senaste åren har inneburit en obarmhärtig slakt på flera affärsmodeller som varit för tillväxtorienterade till förmån för ett större lönsamhets- och kassaflödesfokus. Andra förändringar i omvärlden har också medfört nya krav och förväntningar på många börsbolag. Det skapar ett behov av att se över hur bolaget beskrivs som investering för att vara aktuellt och trovärdigt gentemot investerare. Genom equity storyn kan kännedomen, kunskapen och förståelsen för bolaget och dess möjligheter förstärkas. Budskapen i equity storyn kan både förändra och tydliggöra positionen framåt gentemot kapitalmarknad och affärsmedia. Därmed skapas förutsättningar för rätt värdering av aktien och ett förtroende för ledningen, bolaget och strategin etableras.

Equity storyn beskriver vägen framåt för bolaget och gör dess affär begriplig. Bland börsbolag är en equity story publicerad på investerarsajten att anse som en hygienfaktor. Men det varierar kraftigt hur utvecklad och uppdaterad beskrivningen är och hur bolag väljer att prioritera och lyfta fram sin equity story.

Aktiekurser drivs av en förväntan om förändring och utveckling. Ett välskött bolag är dock ingen garanti för en attraktiv aktie. En equity story förklarar hur bolaget skapar aktieägarvärde i dagsläget och bygger också en trovärdig story om strategi och förändring som kan driva aktieägarvärde i framtiden.

Har bolaget genomgått större förändringar är denna beskrivning på hemsidan den som nuvarande och potentiella investerare ska kunna hänvisas till. Därför måste både upplägg och format anpassas utifrån var bolaget och dess bransch befinner sig och är på väg. Den person som ansvarar för bolagets investor relations – ­­­­­­oavsett om det är VD, CFO, kommunikationschef eller IR-chef – behöver vid behov anpassa bolagets equity story utifrån förändringar i bolaget, dess resa framåt och om marknaden förändrats. I annat fall riskerar en uppenbart daterad beskrivning att snarare ge negativ uppfattning om bolaget hos en potentiell investerare.

Vill du höra mer om Diplomat Communications process för att utveckla eller uppdatera ditt bolags equity story så kontakta gärna våra IR-specialister Linus Paulsson eller Kristian Stålberg.