Hållbarhetskommunikation

Hållbarhet har gått från att vara en konkurrensfördel till att bli affärskritiskt för allt fler företag och branscher. Samtidigt är ESG ett komplext område med allt fler krav och förordningar att förhålla sig till. Diplomat Communications rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa företag att navigera rätt inom hållbarhet och hur man bygger en stark hållbarhetskommunikation.

Med åtta år kvar till att FN:s Agenda 2030 ska vara uppfyllt, övergår förväntningarna på företags hållbarhetsarbete i allt snabbare takt till skarpa krav. Sedan 2017 måste större företag upprätta en hållbarhetsrapport. Under 2021 rullade EU:s nya lagkrav på hållbara finanser igång, och företag gör klokt i att börja förbereda sig för ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, CSRD. Därtill finns flera frivilliga internationella ramverk, såsom GRI, TCFD och Science Based Targets Initiative, för verksamhetens miljö- och klimatrisker att ta ställning till.

Samtidigt som allt fler politiska initiativ kommer och regulatoriska krav växer, ökar även förväntningarna på företags hållbarhetsarbete från kunder och anställda. Att bygga varumärke, möta konsumenters förväntningar och attrahera talanger är också de främsta skälen till varför företag arbetar med hållbarhet enligt dem själva.

Diplomat Communications rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa företag att navigera rätt på hållbarhetsområdet. Hur kan vi använda hållbarhet i vår kommunikation och positionering? Hur kan vi använda det arbete som redan görs? Hur ska rapporteringen se ut? Vilka regler måste vi förhålla oss till? Vilka samarbeten delar vår vision? Vi kan reglerna, nyanserna, fällorna och framgångsfaktorerna bakom en stark hållbarhetskommunikation.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med hållbarhetskommunikation:

  • Förstå och navigera i ett landskap under förändring: skräddarsydda analyser och rekommendationer, kvalificerad rådgivning och Public Affairs.
  • Utveckla en tydlig och affärsintegrerad position inom hållbarhet: GAP-analys, risk- och väsentlighetsanalys, hållbarhetsstrategi, kommunicerbara mål och aktiviteter.
  • Optimera hållbarhetskommunikation och engagemang: hållbarhetsbudskap och kommunikationsplan, intressentdialog, Investor Relations, storytelling, förebygga hållbarhetskritik, internkommunikation.
  • Projektledning av hållbarhetsrapportering: utveckling av koncept och budskap, disposition och textproduktion, rådgivning och projektledning.

Vill du veta mer?

Hedda Lindselius, Director
hedda.lindselius@diplomatcom.com
+46 73-866 67 35