Med tio år kvar av FNs hållbara agenda 2030 övergår hållbarhetsförväntningarna på företag allt snabbare i skarpa krav. Sedan 2017 måste större företag upprätta en hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen. 2021 rullar EU:s nya lagkrav på hållbara finanser igång. Flera internationella ramverk för företag som väljer att rapportera sina miljö- och klimatrisker finns redan på plats. GRI, SASB, Task Force on Climate Related Financial Dislosure (TCFD) och Science Based Targets Initiative för att nämna några.

Samtidigt som hållbarhetsredovisningen går mot att bli lika skarp som den finansiella redovisningen ökar förväntningarna på hållbara företag från övriga målgrupper. 95% av svenskarna anger att hållbarhet påverkar konsumtionsval och 5 av 10 skulle aktivt välja bort en arbetsgivare som inte visar engagemang inom hållbarhet. Hållbarhet är i dag affärskritiskt och framtidens vinnare är de företag som förstår värdet av att bygga hållbara varumärken i dag.

Diplomat Communications rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa företag att navigera rätt på hållbarhetsområdet. Hur ska rapporteringen se ut? Vilka regler måste man förhålla sig till? Hur kan man använda hållbarhet i kommunikation och positionering? Hur använda det arbete som redan görs? Vi kan reglerna, nyanserna, fällorna och framgångsfaktorerna bakom att bygga en stark hållbarhetskommunikation.

Kristina Grewin
Director och byråchef, specialiserad inom hållbarhetsfrågor samt med bred erfarenhet av att projektleda komplexa kommunikationsuppdrag. Kristina kommer närmast från H&M Group, där hennes fokus låg på att utveckla koncernens hållbarhetskommunikation. Kristina har också erfarenhet från stålindustrin, där hon var ansvarig för den interna och senare även externa kommunikationen på det internationella bolaget Ovako.
kristina.grewin@diplomatcom.com