Public Affairs

Vi bistår våra kunder med analys, erfarenhet och nätverk inom alla former av opinionsbildning och politisk påverkan. För många av våra kunder är offentligt beslutsfattande och regleringar affärskritiska. Vi bygger vårt påverkansarbete på god förståelse för våra kunders affärer och hur de möter det politiska systemet. Inom Public Affairs erbjuder vi strategisk rådgivning och taktiska insatser inom både opinionsbildning och lobbying.

Omvärldsanalys

Vi erbjuder omvärldsbevakning och analyser av det politiska spelfältet och dess aktörer.

Läs mer

Lobbying

Diplomat Communications har omfattande erfarenhet av påverkansarbete i formella och informella kanaler på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer

Opinionsbildning

Opinionsbildning handlar om att övertyga och aktivera människor i syfte att åstadkomma en förändring.

Läs mer

European Affairs

Diplomat Communications erbjuder analyser, omvärldsbevakning och påverkansarbete i EU genom vår partner Cabinet DN.

Läs mer

Almedalen

Diplomat Communications har branschens bredaste erfarenhet av att arbeta med kunder i Almedalen.

Läs mer