Sofia Wallberg är receptionist vid Diplomatgruppens kontor på Kungsgatan i centrala Stockholm. Hon ansvarar för praktiska förberedelser och arrangemang både internt och externt och ser till att du som kund alltid känner dig extra välkommen till oss!