Med tio år kvar till att de 17 hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 ska vara uppfyllda, övergår förväntningarna på företags hållbarhetsarbete i allt snabbare takt till skarpa krav. Sedan 2017 måste större företag upprätta en hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen. Under 2021 rullar EU:s nya lagkrav på hållbara finanser igång och flera frivilliga internationella ramverk, såsom GRI, SASB, TCFD och Science Based Targets Initiative, för verksamhetens miljö- och klimatrisker finns redan på plats.

Samtidigt som allt fler initiativ och regulatoriska krav växer, ökar även förväntningarna på företags hållbarhetsarbete från övriga målgrupper. 95 procent av svenskarna anger att hållbarhet påverkar deras konsumtionsval och 5 av 10 skulle aktivt välja bort en arbetsgivare som inte visar engagemang inom hållbarhet. Hållbarhet är idag affärskritiskt och framtidens vinnare är de företag som förstår värdet av att bygga hållbara varumärken i dag.

Diplomat Communications rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa företag att navigera rätt på hållbarhetsområdet. Hur ska rapporteringen se ut? Vilka regler måste vi förhålla oss till? Hur kan vi använda hållbarhet i vår kommunikation och positionering? Hur kan vi använda det arbete som redan görs? Vi kan reglerna, nyanserna, fällorna och framgångsfaktorerna bakom en stark hållbarhetskommunikation.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med hållbarhetskommunikation:

  • Förstå och navigera i ett landskap under förändring: skräddarsydda analyser och rekommendationer, kvalificerad rådgivning.
  • Utveckla en tydlig och affärsintegrerad position inom hållbarhet: GAP-analys, väsentlighetsanalys, hållbarhetsstrategi, rapportering, kommunicerbara mål och aktiviteter.
  • Optimera hållbarhetskommunikation och engagemang: hållbarhetsbudskap och kommunikationsplan, intressentdialog, Investor Relations, storytelling, förebygga hållbarhetskritik, internkommunikation.

Vill du veta mer?

Kristina Grewin, COO & Director
kristina.grewin@diplomatcom.com
+46 72-980 50 66