Diplomat Communications erbjudande inom investor relations omfattar områdena nedan.

Rådgivning

 • Löpande regulatorisk IR-rådgivning i avseende på primärt MAR och noteringsavtalet (men även andra lagar och praxis såsom ABL, ÅRL och Svensk kod för bolagsstyrning)
 • Odla och underhålla relationer med analytiker, investerare och media
 • Framtagande av Q&A’s inför rapporter/andra händelser
 • Hantera insynsregister i enlighet med MAR

Pressmeddelanden

 • Vägledning i regulatoriska frågor, manus (sv och en), korrekturhantering, publicering, mediebearbetning/mediehantering

Kvartalsrapporter

 • Rådgivning (inklusive regulatoriska frågor), projektledning, innehåll, manus, korrekturhantering, publicering, mediebearbetning, frågor från analytiker, aktieägare och journalister
 • Framtagande av kvartalsvisa presentationer för telefonkonferenser och/ eller möten med investerare och aktieägare
 • Planering och genomförande av investerarmöten och roadshows

Möten med investerare, aktieägare och analytiker

 • Hantera inkommande förfrågningar, proaktiva kontakter, framtagande av material inför möten

Årsredovisning

 • Ansvarets omfattning kan variera från enbart stöd i mindre omfattning, till ett helhetsansvar för hela produktionen

Årsstämma

 • Projektledare, stämmopresentation

Webb

 • Löpande uppdatering av innehållet på webbsidorna som hör till investerar- och/eller bolagsstyrningsavsnitten på företagets corporate website

Kapitalmarknadsdagar och strategilanseringar

 • Strategisk rådgivning, projektledning, produktion av presentationer, gestaltning, eventplanering och genomförande

Investor targeting

 • Analys av befintlig ägarkrets och rådgivning avseende potentiella nya ägare

Perceptionsstudier

 • Rådgivning och genomförande av perceptionsstudier bland relevanta målgrupper
 • Analys, slutsatser och förslag på åtgärder utifrån studiens resultat

Kontakt

Har du frågor om vårt erbjudande inom investor relations, kontakta Sonja Rasin per e-post sonja.rasin@diplomatcom.com eller mobil 0708 – 92 66 16.

Medarbetare

Dan Ericsson

Senior Advisor

Email

+46 73-988 44 63

Lisa Erkander

Leave of Absence

Email

+46 76-242 56 15

Hanna Escobar-Jansson

Leave of Absence

Email

+46 73-766 99 41

Victor Fornander

Associate

Email

+46 73-543 10 28

Emma Fastesson Lindgren

Associate

Email

+46 70-829 59 45

Kristina Grewin

COO & Director

Email

+46 72-980 50 66

Anna-Karin Hedlund

Senior Partner

Email

+46 739-85 00 26

Mathilda Jarlinger

Senior Associate

Email

+46 70-283 6996

Klas Landelius

CEO Diplomat Communications

Email

+46 704 60 63 57

Lars Leijonborg

Senior Advisor

Email

+46 70-589 55 00

Peter Linder

Manager

Email

+46 72-710 17 20 

Sara Lindström

Director

Email

+46 70-852 10 66

Jakob Ljungman

Manager

Email

+46 73-331 93 05

Per Mossberg

Senior Advisor

Email

+46 8-58 80 95 00

Adam Nilsson

Associate

Email

+46 70-746 44 21

Björn Nyblom

Founding Partner

Email

+46 70-188 50 16

Charlotte Olsson

Manager

Email

+46 70-059 87 94

Malin Olsson

Associate

Email

+46 70-766 09 65

Anders Oremark

Founding Partner

Email

+46 70-814 23 02

Johan von Platen

Senior Advisor

Email

+46 70-640 96 10

Sonja Rasin

Partner & CEO Diplomat Group

Email

+46 70-892 66 16

Christina Rinman

Associate Partner

Email

+46 70-971 12 13

Christoffer Ripe

Senior Associate

Email

+46 70-490 44 68

Mikael Sandström

Senior Advisor

Email

+46 72-554 69 15

Ingvar Skeberg

Senior Advisor

Email

+46 70-349 10 12

Gunnar Sonesson

Founding Partner

Email

+46 70-440 10 00

Kristian Stålberg

Director

Email

+46 72-018 05 93

Björn Sundin

Senior Advisor

Email

+46 70-555 41 51