Smart användande av data kan ge välunderbyggda slutsatser om hur budskap tas emot, vilka frågor som är brännande och vilka som spelar mindre roll. Diplomat Communications erbjudande omfattar hela värdekedjan. Från att skapa egen data, samla in och strukturera data från oberoende datakällor till att analysera data och bygga riktade och mätbara kommunikationsinsatser.

Diplomats dataanalyserbjudande bygger på sofistikerade verktyg och metoder för att skapa datadrivna och agerbara insikter för ett effektivare kommunikationsarbete.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter inom datadriven analys:

  • Skapa egen data: Enkätundersökningar i olika format och kanaler.
  • Källoberoende datainsamling och datastrukturering: Vi kan erbjuda datainsamling och strukturering av data, oberoende av källa. Vi kan dessutom erbjuda stöd i att välja de mest relevanta källorna och datatyperna för varje projekt, för att säkerställa hög relevans och kvalitet.
  • Analysera, visualisera och förenkla data:  Vi kan hantera data och ta fram insikter som förbättrar ert kommunikationsarbetet och ger svar på kommunikationsrelaterade frågor. Vi kan även erbjuda analysmetoder och paketering av data till agerbara insikter genom lättolkade och användbara format såsom dashboards, grafer och data storytelling.
  • Datadriven kommunikation: Vi erbjuder A/B-testning av budskap, målgruppssegmentering, kanalstrategi och riktade och mätbara kommunikationsinsatser. 

Vill du veta mer?

Markus Nyblom
markus.nyblom@diplomatcom.com
+46 76-240 48 72