När ett bolag befinner sig inför en börsnotering, ett listbyte eller transaktion , prövas dess position och profil på ett avgörande sätt. Ju tydligare och transparentare ett bolag har varit i sin kommunikation sedan tidigare, desto lättare blir det att i en sådan här kritisk situation nå ut med det önskade budskapet. Vår erfarenhet är därför att strategi för, och planering av, extern kommunikation bör prioriteras så tidigt som möjligt.

Diplomat Communications medarbetare har mångårig erfarenhet av att bistå bolag i samband med börsnoteringar, listbyten och transaktioner, det gör vi inom områdena nedan.

  • Profilering och budskapsplattform baserad på en nulägesanalys, ibland i kombination med perceptionsstudier
  • Kommunikationsplan
  • Medierådgivning, medieträning, mediehantering
  • Riskinventering och krisberedskap (läckageplan)
  • Finansiella rapporter, prospekt, pressmeddelanden och presentationer
  • Stöd för att etablera och/eller utveckla en IR-funktion

Kontakt

Har du frågor om vårt erbjudande inom finansiell kommunikation, kontakta Sonja Rasin per e-post sonja.rasin@diplomatcom.com eller mobil 0708 – 92 66 16.