Finansiell kommunikation

Diplomat Communications bistår kunder med erfarenhet och kompetens inom Investor Relations, kapitalmarknadspositionering och transaktioner.

Vi ger företag råd inom finansiell rapportering och löpande kapitalmarknadsrelationer. Vi har lång erfarenhet av att utveckla investment case, strategi och aktiviteter för positionering av både små och stora företag. Vi är kunniga och erfarna rådgivare i börsnoteringar, förvärvs- och budsituationer samt inom aktieaktivism.

Våra medarbetare har även mångårig erfarenhet av hållbarhetskommunikation, hållbarhetsrapportering och bolagsstyrningsfrågor på området.

Transaktionsrådgivning

Ett företag som står inför en aktiemarknadsnotering står också inför stora förändringar. Nya krav ställs på kommunikationen och organisationen.

Läs mer

Finansiell rapportering

Diplomat Communications finansiella kommunikationsteam har erfarenhet från arbete med hundratals finansiella rapporter.

Läs mer

Investor Relations och kapitalmarknadspositionering

Diplomat Communications har konsulter med mångårig erfarenhet av investor relations och positioneringsarbete på kapitalmarknaden.

Läs mer

Hållbarhetsrapportering

Kraven på företag och organisationers redovisning av verksamhetens hållbarhetsarbete ökar.

Läs mer