Corporate
communications

Diplomat Communications ger strategiska och operativa råd kring företagskommunikation. Vi stödjer våra kunder i den strategiska planeringen av kommunikationsarbetet för att nå uppställda affärsmål. Stödet kan syfta till att positionera eller bygga ett varumärke, eller stärka anseendet gentemot olika intressenter och genom olika kanaler. Det kan omfatta aktiviteter för att öka uppmärksamheten för företaget eller organisationen, men lika gärna syfta till att minimera synlighet.

Kommunikationsstrategi och -planering

Diplomat Communications är en av Sveriges mest erfarna kommunikationsstrategiska rådgivare.

Läs mer

Förändringskommunikation/Internkommunikation

Varje företags eller organisations framgång börjar inifrån.

Läs mer

Medierelationer och PR

Det svenska medielandskapet har de senaste åren genomgått stora förändringar, som snarare verkar accelerera än stanna av.

Läs mer

Digitala/sociala medier

När det händer något dramatiskt i vår omvärld är webben den självklara nyhetskällan.

Läs mer

Risk- och krishantering

En kris och kan snabbt radera många års förtroendeskapande arbete och förorsaka betydande problem för ett företag eller en organisation.

Läs mer